SÒ ĐIỆP SỐT SỮA SỪA PHÚ QUỐC – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Scallop Cooked With Phu Quoc Coconut Milk - Sò Điệp Sốt Sữa Dừa Phú Quốc

Scallop Cooked With Phu Quoc Coconut Milk - Sò Điệp Sốt Sữa Dừa Phú Quốc

175,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Scallop Cooked With Phu Quoc Coconut Milk - Sò Điệp Sốt Sữa Dừa Phú Quốc

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience