SÒ HUYẾT CHÁY TỎI – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Fried Blood Cockle With Garlic - Sò Huyết Cháy Tỏi

Fried Blood Cockle With Garlic - Sò Huyết Cháy Tỏi

179,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Fried Blood Cockle With Garlic - Sò Huyết Cháy Tỏi

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience