Homemade Dessert – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Món Tráng Miệng - Desserts

 Banana Crepe / 1 Piece

Banana Crepe / 1 Piece

98,000₫
 Chocolate

Chocolate

50,000₫
 Fresh Fruit Plate

Fresh Fruit Plate

98,000₫
 Strawberry

Strawberry

50,000₫
Hết hàng
 Vanilla

Vanilla

50,000₫

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience