Nước uống – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Nước uống

 Apple Juice

Apple Juice

98,000₫
 Bacardi

Bacardi

94,000₫
 Bailey

Bailey

87,000₫
 Banana Smoothie

Banana Smoothie

109,000₫
 Bia 333

Bia 333

32,000₫
 Bia Hơi Ha Noi 2l

Bia Hơi Ha Noi 2l

219,000₫
 Black Label

Black Label

98,000₫
 Blue Hawaii

Blue Hawaii

164,000₫
 Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

197,000₫
 Cappucchino

Cappucchino

75,000₫
 Captain Morgan

Captain Morgan

94,000₫
 Carrot Juice

Carrot Juice

98,000₫
 Chocolate (Hot/Iced)

Chocolate (Hot/Iced)

72,000₫
 Chocolate Milkshake

Chocolate Milkshake

109,000₫

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience