Món Âu – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Western Foods - Món Âu

 All Day Irish Breakfast

All Day Irish Breakfast

197,000₫
 Bacon Cheese Burger

Bacon Cheese Burger

215,000₫
 BLT

BLT

135,000₫
 Breakfast Burrito

Breakfast Burrito

127,000₫
 Caesar Salad

Caesar Salad

164,000₫
 Cheese Nachos

Cheese Nachos

164,000₫
 Cheese Omelette

Cheese Omelette

99,000₫
 Chicken Burger

Chicken Burger

197,000₫
 Chili Nachos

Chili Nachos

149,000₫
 Cinnamon French Toast

Cinnamon French Toast

109,000₫
 Club Sandwich

Club Sandwich

175,000₫
 English Breakfast

English Breakfast

197,000₫
 French Fries

French Fries

87,000₫
 Garlic Bread

Garlic Bread

109,000₫
 Greek Salad

Greek Salad

149,000₫

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience