SÒ ĐIỆP NƯỚNG MỠ HÀNH – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Scallop With Scallion - Sò Điệp Nướng Mỡ Hành

Grilled Scallop With Scallion - Sò Điệp Nướng Mỡ Hành

175,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Grilled Scallop With Scallion - Sò Điệp Nướng Mỡ Hành

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience