ỐC VÒI VOI NƯỚNG MỠ HÀNH – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Geoduck With Scallion - Ốc Vòi Voi Nướng Mỡ Hành (Giá tính theo 1 con 1 kg)

Grilled Geoduck With Scallion - Ốc Vòi Voi Nướng Mỡ Hành (Giá tính theo 1 con 1 kg)

1,850,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Grilled Geoduck With Scallion - Ốc Vòi Voi Nướng Mỡ Hành (Giá tính theo 1 con 1 kg)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience