ỐC NGÔI SAO NƯỚNG MỠ HÀNH – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Orange Spider Conch With Scallion - Ốc Ngôi Sao Nướng Mỡ Hành

Grilled Orange Spider Conch With Scallion - Ốc Ngôi Sao Nướng Mỡ Hành

197,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Grilled Orange Spider Conch With Scallion - Ốc Ngôi Sao Nướng Mỡ Hành

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience