ỐC NGÀ VOI NƯỚNG MỠ HÀNH – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Elephant Tusk Snail With Scallion - Ốc Ngà Voi Nướng Mỡ Hành

Grilled Elephant Tusk Snail With Scallion - Ốc Ngà Voi Nướng Mỡ Hành

197,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Grilled Elephant Tusk Snail With Scallion - Ốc Ngà Voi Nướng Mỡ Hành

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience