ỐC HOÀNG HẬU XÀO LÁ QUẾ – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Stir-fried Triton's Trumpet Snail With Basil - Ốc Hoàng Hậu Xào Lá Quế (Giá tính theo 1 con 1 kg)

Stir-fried Triton's Trumpet Snail With Basil - Ốc Hoàng Hậu Xào Lá Quế (Giá tính theo 1 con 1 kg)

1,970,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Stir-fried Triton's Trumpet Snail With Basil - Ốc Hoàng Hậu Xào Lá Quế (Giá tính theo 1 con 1 kg)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience