ỐC CỒ VIỆT XÀO LÁ QUẾ – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Stir-fried Spider Conch With Basil - Ốc Cồ Việt Xào Lá Quế

Stir-fried Spider Conch With Basil - Ốc Cồ Việt Xào Lá Quế

351,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Stir-fried Spider Conch With Basil - Ốc Cồ Việt Xào Lá Quế

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience