TÔM TÍCH NƯỚNG BƠ TỎI – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Live Mantis Shrimp With Garlic & Butter - Tôm Tích Nướng Bơ Tỏi (Giá tính theo phần 300 gram)

Grilled Live Mantis Shrimp With Garlic & Butter - Tôm Tích Nướng Bơ Tỏi (Giá tính theo phần 300 gram)

624,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Grilled Live Mantis Shrimp With Garlic & Butter - Tôm Tích Nướng Bơ Tỏi (Giá tính theo phần 300 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience