Steamed Bluespotted Ribbontail Ray With Soy Sauce - Cá đuối sao xanh h – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Steamed Bluedspotted Ribbontail Ray With Soy Sauce - Cá đuối sao xanh hấp xì dầu (con 1kg)

Steamed Bluedspotted Ribbontail Ray With Soy Sauce - Cá đuối sao xanh hấp xì dầu (con 1kg)

1,720,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Steamed Bluedspotted Ribbontail Ray With Soy Sauce - Cá đuối sao xanh hấp xì dầu (con 1kg)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience