Must-Try Salt-baked Ca Mau Crab – A Delicacy You Don't miss in Vietnam – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Salt-baked Ca Mau Crab - Cua Cà Mau Rang Muối Ớt (Giá tính theo 1 con 300 gram)

Salt-baked Ca Mau Crab - Cua Cà Mau Rang Muối Ớt (Giá tính theo 1 con 300 gram)

525,000₫

Mô tả

Must-Try Salt-baked Ca Mau Crab – A Delicacy You Shouldn't Miss When Visiting Vietnam

 

Origin and Nutritional Value of Ca Mau Crab

 

Ca Mau Crab is a renowned delicacy gifted by the sea to the southernmost region of our country. This crab is hailed as the best in the nation, known for its fragrant, sweet, and firm meat. It inhabits the coastal mangrove areas rich in minerals. Ca Mau Crab is a rich source of protein, minerals, and nutrients such as Omega-3 fatty acids, beneficial for health, particularly brain and cardiovascular development. It is also highly beneficial for the elderly and children.

 

Special Recipe for Salt-baked Ca Mau Crab

 

The preparation of salt and chili fried crab is not complex. The dish includes familiar ingredients like lemon grass and galangal. Salt plays a crucial role, accounting for 50% of the success of this dish. The salt used is essentially a type of rice powder made salty to create a coating around the crab.

 

Method of Cooking Salt-baked Ca Mau Crab

 

Choosing fresh and meaty crabs is essential for a delicious dish. At Sen - Lua - Bien - Oc Dai Viet restaurant, crabs are directly sourced from the country's crab hub, then placed in a modern oxygen-enriched tank in the restaurant.

 

The chef will thoroughly clean the crab and puncture the gills to weaken it. Afterward, the crab is cleaned again, cut into halves, and lightly marinated with fish sauce and salt for about 10 minutes before the initial frying.

 

Once the ingredients are ready, the crab is placed in a hot oil pan and evenly fried. Then, in a separate pan, the chef heats oil over low heat, adds minced garlic and diced bell peppers. Next, the crab is added and tossed. Finally, the chef sprinkles the salt powder over the crab and adds a spoonful of vinegar or lime juice before transferring the crab to a plate.

 

Enjoying Salt-baked Ca Mau Crab

 

The best way to enjoy this dish is to savor the hot plate of crab as it's brought out. Hold the large claw, pull out a piece of crab meat, dip it in green chili salt, and take a bite. The pure crab flavor, rustic aroma, rich tenderness, combined with the spices and salt, will undoubtedly delight your taste buds.

 

Salt-baked Ca Mau Crab ranks among the most addictive dishes you must try when visiting Saigon (Ho Chi Minh City) at Sen - Lua - Bien - Oc Dai Viet restaurant. If you have the chance to explore the city known as the Pearl of the Far East, don't forget to visit our restaurant and indulge in this delightful delicacy.

----

베트남에 오시면 맛봐야 신선한 후추 소금 Ca Mau 볶음

  Ca Mau 게의 기원과 영양가

Ca Mau 게는 바다가 우리나라 최남단 땅에 안겨준 명물입니다. 맛있고 달고 탱탱한 게살로 전국 최고라는 평가를 받고 있는 게살입니다. 그들은 해안 충적 토양, 미네랄이 풍부한 충적 토양에 살고 있습니다. Ca Mau 게는 단백질, 미네랄, 오메가 3 지방산 등의 영양소가 풍부하여 특히 뇌와 심장의 발달에 매우 유익하고 몸에도 매우 좋습니다.노인과 어린이에게도 좋습니다

 

후추 소금 Ca Mau 볶음과 특별 레시피

 

후추 소금 볶음음 이름에서 있듯이 복잡하지 않습니다. 요리에는 고수 , 레몬그라스와 같은 친숙한 향신료가 있어 게가 비린내를 피하고 요리가 향긋해집니다. 요리의 성패를 50% 좌우하는 핵심 조미료는 소금입니다. 소금가루는 사실 쌀가루의 일종으로 소금을 쳐서 게의 겉면을 소금으로 코팅한 느낌을 줍니다.

 

후추 소금 Ca Mau 볶음의 요리법

 

후추 소금 볶음을 가공하기 위해서는 먼저 선택한 게가 신선하고 단단해야 요리가 맛있습니다. Sen - Lua - Biển - Oc Dai Viet 레스토랑에서는 게를 국가의 수도에서 직접 수입한 레스토랑의 현대식 산소 시스템을 갖춘 호수로 방류합니다. 게는 엄선하여 신선한 품질을 유지하여 고객의 맛있는 식사를 보장합니다.

 

게를 만드는 단계는 요리사가 철저히 씻고 게를 약화시키기 위해 턱받이를 찌르는 것입니다. 그런 다음 게를 다시 씻고 조각으로 자릅니다. 게의 집게발을 부수고 생선 소스, 소금, 향신료로 10분간 재운 튀깁니다.

 

재료 준비가 끝나면 뜨거운 기름을 두른 팬에 게를 넣고 익을 때까지 저어줍니다. 이어 셰프는 다른 팬에 기름을 두르고 다진 마늘과 다진 파프리카를 넣고 볶습니다. 다음으로 섬에 게를 넣습니다. 마지막으로 요리사는 소금 반죽을 팬에 떨어뜨리고 식초나 레몬즙을 스푼 더한 다음 게를 접시에 담습니다.

 

후추 소금 볶음 알맞게 먹기

 

뜨끈한 접시가 나왔을 소금과 칠리로 튀긴 게는 맛있습니다. 집게발을 들고 통통한 게살을 꺼내 풋고추 소금에 찍어 입에 넣습니다. 순수한 게맛, 투박한 게맛, 양념과 소금가루가 어우러진 기름진 맛은 보는 이들을 설레게 만들기에 충분합니다.

 

후추 소금 Ca Mau 볶음은 사이공(호치민시) - Sen - Lua - Bien - OC Dai Viet 레스토랑에 시도해야 최고의 "중독성" 요리 하나입니다. 극동의 진주로 알려진 도시를 방문할 기회가 있다면 맛있는 요리를 즐기기 위해 저희 레스토랑을 방문하는 것을 잊지 마십시오.

-----

来越南不能错过的盐巴辣椒炒金瓯蟹的特色菜肴。

 

金瓯蟹来源和营养的价值。

金瓯蟹是大海赋予祖国最南端土地的著名特产。这种螃蟹被评为全国最好的螃蟹,蟹肉鲜美、香甜、结实。它们生活在沿海滩涂中、冲积土壤富含矿物质。金瓯蟹富含有丰富的蛋白质、矿物质和Omega 3脂肪酸等营养物质,对健康非常有益,特别是对大脑和心脏的发育,同时对老人和儿童也有好处。

 

盐巴辣椒炒金瓯蟹和特殊烹饪方法

盐巴辣椒炒金瓯蟹的做法并不像它的名字那么复杂。这道菜拥有香菜叶、柠檬草等熟悉的香料,以去除腥性,并加强香味。盐粉是决定这道菜成功率50%的关键调味品。盐粉实际上是一种米粉,经过咸味处理,在螃蟹外形成盐感。

 

盐巴辣椒炒金瓯蟹的做法。

准备盐巴辣椒炒金瓯蟹时,首先精心挑选鲜活、结实的金瓯蟹,让这道菜才很是吸引人。在大越莲花-大米-海洋-螺牛餐厅,金瓯蟹直接在全国螃蟹之都购买,螃蟹经过严格挑选,保持新鲜品质,确保食客的美味。

厨师将螃蟹清洗干净,冲在螃蟹的围脖,让螃蟹变弱。然后再次清洗,切成两块。将蟹爪拍碎,在煎炸前用鱼露、盐和香料腌制约10分钟。

食材准备好后,将螃蟹放入热油锅中,炒至熟。然后厨师用另外一个锅子,开小火将油,切丝的蒜末、青椒炒香。接下来,将螃蟹放入一起炒。最后厨师放入盐粉,加入一勺醋或柠檬汁。

 

品尝真正的巴辣椒炒金瓯蟹

巴辣椒炒金瓯蟹炒完,马上拿上来,非常好吃。拿起大爪子,拔出肥美的蟹肉,沾上青辣椒盐,放进嘴里。纯正的蟹味,质朴的味道,油腻的蟹肉与香料和盐粉相结合,足以让食客兴奋不已。

巴辣椒炒金瓯蟹被列入来西贡(胡志明市)-大越莲花-大米-海洋-螺牛餐厅一定要尝试的顶级 迷人菜肴之一。如果您有机会游览这座被誉为远东明珠的城市,请别忘记去我们的餐厅品尝这道美味佳肴。

-----

ĐẶC SẢN CUA CÀ MAU RANG MUỐI ỚT NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ KHI ĐẾN VIỆT NAM

 

Nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng của cua Cà Mau

Cua Cà Mau là một đặc sản nổi tiếng mà biển đã tặng cho vùng đất cực nam của nước ta. Loại cua này được đánh giá là ngon nhất cả nước với thịt cua thơm ngon, ngọt ngào và chắc nịch. Chúng sống ở vùng đất bãi bồi ven biển, phù sa giàu khoáng chất. Cua Cà Mau là một nguồn thực phẩm giàu protein, khoáng chất và các dưỡng chất như axit béo Omega 3, rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là cho sự phát triển của não bộ và tim mạch, đồng thời cũng rất tốt cho người già và trẻ em.

 

Cua Cà Mau rang muối ớt và công thức chế biến đặc biệt

 

Cua rang muối ớt không hề phức tạp như cách mà cái tên này thể hiện. Món ăn có thêm những gia vị thân thuộc như: lá mùi, sả cây giúp cua trôi bớt đi mùi tanh và món ăn thêm thơm lừng. Bột muối là gia vị then chốt quyết định 50% sự thành công của món ăn này. Bột muối thực chất là loại bột gạo được làm cho mằn mặn, tạo cảm giác muối phủ bên ngoài cua.

 

Cách làm cua Cà Mau rang muối ớt

 

Để chế biến cua rang muối ớt, trước hết cua được chọn phải tươi và chắc thịt thì món ăn mới ngon miệng. Ở nhà hàng Sen - Lúa - Biển - Ốc Đại Việt, cua được nhập trực tiếp từ thủ phủ cua của cả nước, sau đó được thả tại hồ có hệ thống oxy hiện đại tại nhà hàng. Cua được tuyển chọn và vẫn giữ được chất lượng tươi ngon, đảm bảo bữa ăn ngon miệng cho thực khách.

 

Bước làm cua người đầu bếp sẽ rửa kĩ và chọc vào yếm để cua yếu dần. Sau đó, rửa lại cua một lần nữa và chặt cua thành hai phần. Đập dập càng cua và tẩm ướp mắm, muối gia vị khoảng 10 phút trước khi chiên sơ.

 

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, Cua được cho vào chảo dầu nóng già và đảo đều cho chín. Sau đó, đầu bếp lấy một chảo khác, cho dầu vào đun nhỏ lửa cùng tỏi phi, ớt chuông cắt hạt lựu. Tiếp theo, cua được cho vào đảo lên. Cuối cùng, đầu bếp thả bột muối vào chảo và thêm một thìa dấm hoặc nước chanh trước khi xúc cua ra đĩa.

 

Ăn cua rang muối ớt đúng điệu

 

Cua rang muối ớt ăn ngon đúng điệu khi đĩa cua nóng hôi hổi vừa được đem ra. Cầm lên chiếc càng to, kéo ra miếng thịt cua đẫy đà, chấm với muối ớt xanh rồi đưa vào miệng. Vị cua tinh khiết, hương vị cua dân dã, béo ngậy quyện với gia vị và bột muối đủ để khiến thực khách xuýt xoa vì thích thú.

 

Cua Cà Mau rang muối ớt lọt top những món ăn "gây nghiện" nhất định phải thử khi đến Sài Gòn (TPHCM) - nhà hàng Sen - Lúa - Biển - Ốc Đại Việt. Nếu có dịp ghé thăm thành phố được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông, đừng quên ghé nhà hàng chúng tôi thưởng thức món ăn ngon này nhé.

Xem thêm + Rút gọn -
 Salt-baked Ca Mau Crab - Cua Cà Mau Rang Muối Ớt (Giá tính theo 1 con 300 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience