Red Grouper Sashimi (set 800 gram) - Sashimi Cá Mú Đỏ (1 con 800 gram) – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Red Grouper Sashimi (set 800 gram) - Sashimi Cá Mú Đỏ (1 con 800 gram)

Red Grouper Sashimi (set 800 gram) - Sashimi Cá Mú Đỏ (1 con 800 gram)

2,120,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Red Grouper Sashimi (set 800 gram) - Sashimi Cá Mú Đỏ (1 con 800 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience