Cá Kèo Nướng Muối Ớt | Grilled Spiny Goby With Salt & Chilli – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Spiny Goby With Salt & Chilli - Cá Kèo Nướng Muối Ớt (Giá tính theo phần 300 gram)

Grilled Spiny Goby With Salt & Chilli - Cá Kèo Nướng Muối Ớt (Giá tính theo phần 300 gram)

249,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Grilled Spiny Goby With Salt & Chilli - Cá Kèo Nướng Muối Ớt (Giá tính theo phần 300 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience