GHẸ SỐT LÚA ĐẠI VIỆT – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Pan-fried Sentinel Crab With Lua Dai Viet Sauce - Ghẹ Sốt Lúa Đại Việt (Giá tính theo 1 con 200 gram)

Pan-fried Sentinel Crab With Lua Dai Viet Sauce - Ghẹ Sốt Lúa Đại Việt (Giá tính theo 1 con 200 gram)

378,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Pan-fried Sentinel Crab With Lua Dai Viet Sauce - Ghẹ Sốt Lúa Đại Việt (Giá tính theo 1 con 200 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience