Cá Kèo Chiên Giòn | Deep-fried Spiny Goby – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Deep-fried Spiny Goby - Cá Kèo Chiên Giòn (Giá tính theo phần 300 gram)

Deep-fried Spiny Goby - Cá Kèo Chiên Giòn (Giá tính theo phần 300 gram)

249,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Deep-fried Spiny Goby - Cá Kèo Chiên Giòn (Giá tính theo phần 300 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience