CÁ THU KHO TIÊU XANH | Sauteed Mackerel In Clay Pot With Green Pepper – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Sauteed Mackerel In Clay Pot With Green Pepper - Cá Thu Kho Tiêu Xanh

Sauteed Mackerel In Clay Pot With Green Pepper - Cá Thu Kho Tiêu Xanh

241,000₫

Mô tả

Cá thu kho tiêu xanh – sauteed mackerel in clay pot with green pepper
Xem thêm + Rút gọn -
 Sauteed Mackerel In Clay Pot With Green Pepper - Cá Thu Kho Tiêu Xanh

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience