CÁ THU CHIÊN SỐT CHUA NGỌT – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Pan-fried Mackerel With Sweet And Sour Sauce - Cá Thu Chiên Sốt Chua Ngọt

Pan-fried Mackerel With Sweet And Sour Sauce - Cá Thu Chiên Sốt Chua Ngọt

241,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Pan-fried Mackerel With Sweet And Sour Sauce - Cá Thu Chiên Sốt Chua Ngọt

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience