CÁ THU CHIÊN SỐT CÀ CHUA – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Pan-fried Mackerel Tomato Sauce - Cá Thu Chiên Sốt Cà Chua

Pan-fried Mackerel Tomato Sauce - Cá Thu Chiên Sốt Cà Chua

241,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Pan-fried Mackerel Tomato Sauce - Cá Thu Chiên Sốt Cà Chua

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience