BIA HƠI HA NOI 2L – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Bia Hơi Ha Noi 2l

Bia Hơi Ha Noi 2l

219,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Apple Juice

Apple Juice

98,000₫
 Bacardi

Bacardi

94,000₫
 Bailey

Bailey

87,000₫
 Bia Hơi Ha Noi 2l

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience