Vịt trời Lẩu bầu - Gourd with Mallard Hotpot – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Gourd with Mallard Hotpot - Vịt trời Lẩu bầu

935,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Gourd with Mallard Hotpot - Vịt trời Lẩu bầu
 Gourd with Mallard Hotpot - Vịt trời Lẩu bầu
 Gourd with Mallard Hotpot - Vịt trời Lẩu bầu
 Gourd with Mallard Hotpot - Vịt trời Lẩu bầu

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience