Vịt trời Hấp mắm gừng - Steamed Mallard with Ginger & fish sauce – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Steamed Mallard with Ginger & fish sauce - Vịt trời Hấp mắm gừng

935,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Steamed Mallard with Ginger & fish sauce - Vịt trời Hấp mắm gừng
 Steamed Mallard with Ginger & fish sauce - Vịt trời Hấp mắm gừng

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience