VỊT KHO GỪNG – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Roasted Duck Breastwith Steamed Rice - Vịt Rô Ti

Roasted Duck Breastwith Steamed Rice - Vịt Rô Ti

197,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Roasted Duck Breastwith Steamed Rice - Vịt Rô Ti

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience