Titan Triggerfish Congee - Cá bò giáp nấu cháo (con 700g) – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Lua Dai Viet Restaurant

Titan Triggerfish Congee - Cá bò giáp nấu cháo (con 700g)

1,120,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience