Stonefish Soup With Chinese Celery And Tomatoes - Cá mặt quỷ nấu ngót – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Stonefish Soup With Chinese Celery And Tomatoes - Cá mặt quỷ nấu ngót (con 1kg)

Stonefish Soup With Chinese Celery And Tomatoes - Cá mặt quỷ nấu ngót (con 1kg)

2,920,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Stonefish Soup With Chinese Celery And Tomatoes - Cá mặt quỷ nấu ngót (con 1kg)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience