Steamed Parrotfish With Soy Sauce - Cá mó xanh/đỏ hấp xì dầu (con 500g – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Steamed Parrotfish With Soy Sauce - Cá mó xanh/đỏ hấp xì dầu (con 500g)

Steamed Parrotfish With Soy Sauce - Cá mó xanh/đỏ hấp xì dầu (con 500g)

910,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Steamed Parrotfish With Soy Sauce - Cá mó xanh/đỏ hấp xì dầu (con 500g)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience