Steamed Hong Kong - Style Titan Triggerfish - Cá bò giáp hấp Hong Kong – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Lua Dai Viet Restaurant

Steamed Hong Kong - Style Titan Triggerfish - Cá bò giáp hấp Hong Kong (con 700g)

1,120,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience