Salted Hongkong-Style Long-legged Spiny Lobster - Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhi – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Salted Hongkong-Style Long-legged Spiny Lobster - Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên Rang Muối Hong Kong (giá tính theo con 250g)

Salted Hongkong-Style Long-legged Spiny Lobster - Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên Rang Muối Hong Kong (giá tính theo con 250g)

688,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Salted Hongkong-Style Long-legged Spiny Lobster - Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên Rang Muối Hong Kong (giá tính theo con 250g)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience