Pork Belly Skewers (4 Skewers) - Xiên ba rọi heo (4 xiên) – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Pork Belly Skewers (4 Skewers) - Xiên ba rọi heo (4 xiên)

Pork Belly Skewers (4 Skewers) - Xiên ba rọi heo (4 xiên)

197,000₫
Accompaniment Sauce:

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Pork Belly Skewers (4 Skewers) - Xiên ba rọi heo (4 xiên)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience