PLAIN OMELETTE – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Plain Omelette

Plain Omelette

98,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Plain Omelette

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience