NẤM RƠM ĐẬU HỦ KHO TỘ – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Vegetarian Caramelized Tofu With Straw Mushroom - Nấm Rơm Đậu Hũ Kho Tộ

Vegetarian Caramelized Tofu With Straw Mushroom - Nấm Rơm Đậu Hũ Kho Tộ

138,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Vegetarian Caramelized Tofu With Straw Mushroom - Nấm Rơm Đậu Hũ Kho Tộ

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience