MỰC TRỨNG CHIÊN NƯỚC MẮM – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Mực Trứng Chiên Nước Mắm (Giá tính theo phần 300 gram) - Fried Egg Squid With Fish Sauce

384,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Mực Trứng Chiên Nước Mắm (Giá tính theo phần 300 gram) - Fried Egg Squid With Fish Sauce
 Mực Trứng Chiên Nước Mắm (Giá tính theo phần 300 gram) - Fried Egg Squid With Fish Sauce

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience