MỰC NỬA NẮNG NƯỚNG MỌI – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Mực Nửa Nắng Nướng Mọi - Grilled Half Sun Dried Squid Without Spices

Mực Nửa Nắng Nướng Mọi - Grilled Half Sun Dried Squid Without Spices

362,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Mực Nửa Nắng Nướng Mọi - Grilled Half Sun Dried Squid Without Spices

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience