Grilled One Sun Dried Squid With Salt & Chilli – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled One Sun Dried Squid With Salt & Chilli - Mực Một Nắng Nướng Muối Ớt

Grilled One Sun Dried Squid With Salt & Chilli - Mực Một Nắng Nướng Muối Ớt

340,000₫

Mô tả

DRIED SQUID WITH SALT CHILI

 

Among all the seafood specialties at Sen - Lua - Bien - Oc Dai Viet restaurant, dried squid with salt chili sauce is considered the most enticing dish. This squid can be prepared into various delicious dishes, catering to the tastes of many people.

 

Origin of the name “ grilled dried squid with salt chili”

 

The name “dried squid” comes from a chance discovery by fishermen. Before, there was no such type of squid, only fresh and dried ones. While fishing, the fishermen would use their fishing gear to catch squids, and each fisherman would keep their own catch on their boat. The squids that dried faster were sold by the fishermen upon reaching land, but the ones that took longer to dry and were still slightly moist inside were kept by the fishermen to eat. They found that these squids, which were sun-dried but still retained some moisture, tasted much better than the fresh and fully dried ones. The grilled sun-dried squids had a unique flavor, not overly sweet like the fresh squids when chewed, but tender and enjoyable in the mouth. When chewed, dried squid were not as dry and difficult to chew as the fully dried ones; instead, they had just the right amount of moisture and the natural sweetness of fresh squids. Since they were dried for only one sunny day, they were named “dried squiq” and became available on all fishing boats.

 

Enjoying dried squid with salt chili at Sen - Lua - Bien - Oc Dai Viet seafood restaurant

 

Many diners highly appreciate the dried squid with salt chili sauce at Sen - Lua - Bien - Oc Dai Viet seafood restaurant. The squids here are fragrant, tender, and uniquely flavorful. The chef coats both sides of the squid with chili sauce and marinates it for about ten minutes before grilling. The squid is carefully grilled over low heat to prevent the salt chili sauce from burning and causing a bitter taste, preserving the squid's delicate flavor.

 

When the plate of squid is served to diners, there's no need for dipping sauce. Diners gently tear apart the squid, savoring the sweet taste of the squid and the spiciness of the salt chili sauce. It truly embodies the essence of this famous Saigon restaurant!

-----

사테이 반건조 오징어

Bui Vien 유명한 "Sen - Lua - Sea - Dai Viet" 레스토랑의 모든 해산물 특선 요리 중에서 가장 매력적인 것은 반건조 오징어입니다. 이런 조국 바다의 산물은 가까운 , 멀리 있는 사람들의 입맛에 맞는 독특하고 맛있는 요리를 많이 가공하여 그들의 마음에 영원히 남을 있는 힘을 가지고 있습니다.

 

"반건 오징어" 이라는 명칭의 유래

 

오징어는 "3써니" 아니고 "5써니" 아닌 "반건조 오징어"라고 하는데 그럴까요?!. 지금까지 이런 오징어는 없었다고 합니다. 싱싱한 오징어만 잡거나 그물로 낚아채 싱싱하게 팔다가 말린 오징어가 됐다고 합니다. 이것은 오랫동안 바다에 있었던 어부의 우연한 발견입니다. 여가 시간에는 오징어 낚시 도구를 사용하며 잡은 오징어의 수는 각자의 것입니다. 며칠 동안 바다에 나가기 때문에 사람들은 각자의 지역에 따라 배에서 오징어를 말립니다. 상륙 건오징어는 어부들이 팔고, 마지막 건오징어는 그다지 건조하지 않아 어부가 보관합니다. 겉은 마르고 속은 촉촉한 오징어는 틈틈이 미끼로 숯불에 구워먹습니다. 햇볕에 쬐인 오징어가 신선하고 말린 오징어보다 맛있다는 것을 우연히 발견했습니다. 특별한 맛을 지닌 오징어는 씹을 생오징어처럼 너무 달지 않고 입안에서 부드럽습니다. 구운 오징어를 씹을 이런 햇볕 오징어는 너무 건조하지 않고 말린 오징어처럼 씹기 어렵습니다. 대신 적당한 수분감과 싱싱한 오징어 본연의 달콤함을 담았습니다. 햇볕이 드는 날에만 건조가 가능하기 때문에 이런 종류의 오징어는 "반건조 오징어"라고 불리며 모든 어선에서 구할 있습니다.

 

Sen - Lua – Bien – Oc Dai Viet 해산물 레스토랑에서 사테이 반건조 오징어 구이를 사테이와 함께 즐겨보세요.

 

많은 사람들이 해산물 레스토랑 " Sen - Lua - Bien– Oc Dai Viet "에서 사테 반건조 오징어 구이를 좋아합니다. 여기 오징어 고기는 맛있고 쫄깃하고 달콤하며 특별합니다. 사선으로 자른 후에야 오징어 양쪽에 사테이를 바르고 10 정도 재운 굽습니다. 오징어는 사테이가 타서 쓴맛이 뿐만 아니라 오징어의 맛을 떨어뜨리지 않도록 약한 불에서 조심스럽게 굽습니다.

 

오징어 접시가 테이블 위에 놓여져 손님을 대접합니다. 잉크의 달콤한 향기가 공간 전체에 퍼지고 잉크의 화려한 노란색은 사람들을 매료시킵니다. 디핑소스 없이 오징어를 천천히 찢어 입에 넣고 천천히 씹습니다. 먹을수록 오징어의 달달한 맛과 식이섬유 하나하나의 부드러움과 수제 사테의 약간의 매콤함이 어우러진 매력에 빠져들게 됩니다. 바다의 정수가 유명한 사이공 레스토랑에 모였습니다!

----

辣椒油烤日晒鱿鱼干

在裴媛“大越莲化-大米-海洋-蜗牛”的所有海洋特产中,最吸引人的要数一个日晒鱿鱼干。这种故乡的海产品,有能力制做出许多独特美味的菜肴,适合八方食客的口味,并永远留在他们的心中。

日晒鱿鱼干名称来源

这种鱿鱼的名字为什么叫 日晒鱿鱼干”?而不是叫 三晒”或“五晒”? 据说以前没有这种鱿鱼,只有新鲜的钓鱿鱼或网捕。这是来源于渔民长期出海的偶然的发现。闲暇时,渔民去钓鱿鱼,捕获的鱿鱼数量都属于他们自己的。由于航海数天,人们把鱿鱼在船上进行晾晒。刚到码头前干的鱿鱼被渔民卖掉了。鱿鱼并不是很干,渔民留着吃。这些鱿鱼外表干燥,但内部还有些湿润的,在闲暇时用木炭烤作为饵料。人们偶然发现,这种日晒的鱿鱼比新鲜和干燥的鱿鱼好吃几倍。这种鱿鱼味道特殊,不像咀嚼时的新鲜鱿鱼那么甜,而是入口嫩滑。由于晒干的时间只有一个晴天,所以被称为“日晒鱿鱼干”,并在所有渔船上都有售。

大越莲花-大米-海洋-螺牛海鲜餐厅享用辣椒油烤日晒鱿鱼干

大越莲花-大米-海洋-螺牛海鲜餐厅的辣椒油烤日晒鱿鱼干深受许多食客的喜爱。这里的肉质香嫩可口,味道独特。厨师用斜刀切,将鱿鱼两面涂上辣椒油, 腌制约十分钟后即可烧烤。鱿鱼经过小火精心烤制,这样辣椒油就不会烧焦而产生苦味,保留了鱿鱼的鲜美风味。

桌子摆着一盘鱿鱼为食客服务,鱿鱼的清香弥漫整个空间, 鱼块的鲜黄色令人着迷。不需要沾酱, 食客慢慢地将鱿鱼撕开,轻轻放入口中,慢慢咀嚼。越吃越爱上鱿鱼的甜味, 每一块肉的柔软都夹杂着自制的辣椒油的辛辣。真是西贡这家著名的餐厅汇聚的精髓!

---

MỰC MỘT NẮNG NƯỚC SA TẾ

 

Trong tất cả các đặc sản biển của nhà hàng nức tiếng Bùi Viện "Sen - Lúa - Biển - Ốc Đại Việt" hấp dẫn nhất phải kể đến mực một nắng. Loại sản vật của biển quê hương này dư sức chế biến nhiều món ăn độc đáo, thơm ngon, hợp khẩu vị thực khách gần xa rồi cứ thế đọng mãi trong lòng họ.

 

Nguồn gốc cái tên "mực một nắng" 

 

Loại mực này được gọi là "mực một nắng", không phải "3 nắng" hay "5 nắng", vì sao lại như vậy?!. Người ta kể lại rằng trước đây không có loại mực này, chỉ có loại mực tươi câu hay lưới được rồi đem bán tươi, sau đó mới có loại mực khô. Đây là một phát hiện tình cờ bởi người ngư dân đi biển lâu ngày. Khi rảnh rỗi, họ sử dụng đồ nghề câu mực và số mực câu được là của riêng họ. Vì đi biển nhiều ngày, người ta phơi mực trên ghe theo khu vực riêng của mỗi người. Số mực khô ráo trước khi vừa cập bến được ngư dân bán đi, số mực được phơi sau cùng nhất chưa được khô lắm người ngư dân giữ lại để ăn. Những chú mực có bề ngoài ráo hoảnh nhưng bên trong ẩm mọng này được nướng trên than làm mồi nhắm trong lúc rảnh rỗi.  Người ta tình cờ phát hiện ra rằng loại mực một nắng ăn ngon hơn gấp nhiều lần so với loại mực tươi và khô. Với hương vị đặc biệt, loại mực này không quá ngọt thanh như mực tươi khi nhai, mà lại mềm mại trong miệng. Khi nhai nát con mực vừa nướng, loại mực một nắng này không quá khô xác, khó nhai như loại mực khô. Thay vào đó, nó có độ ẩm vừa phải và vị ngọt tự nhiên của mực tươi. Do chỉ được phơi khô trong một ngày nắng, loại mực này được đặt tên là "mực một nắng" và có sẵn trên tất cả các ghe đánh bắt.

 

Thưởng thức mực một nắng nướng sa tế tại nhà hàng hải sản "Sen - Lúa - Biển - Ốc Đại Việt"

 

Nhiều thực khách đánh giá cao mực một nắng nướng sa tế ở nhà hàng hải sản "Sen - Lúa - Biển - Ốc Đại Việt". Thịt mực ở đây thơm ngon, dai ngọt và đặc biệt hơn cả. Chỉ thấy sau khi khía chéo vài đường dao, người đầu bếp phết sa tế lên hai mặt của con mực và ướp tầm chục phút trước khi đem nướng. Tỉ mỉ nướng mực với lửa nhỏ sao cho sa tế không cháy và gây cảm giác đắng cũng như làm giảm hương vị mực.

 

Dĩa mực được dọn ra bàn phục vụ thực khách. Mùi thơm ngào ngạt của mực lan tỏa khắp không gian, màu vàng rực rỡ của miếng mực khiến cho người ta bị cuốn hút. Không cần nước chấm, thực khách từ tốn xé con mực ra, nhẹ nhàng đưa vào miệng, nhai chậm rãi. Càng ăn càng mê đắm cái ngọt lịm của mực, sự mềm mại của từng thớ thịt pha lẫn chút cay nồng từ sa tế tự làm. Thật sự là tinh túy miệt biển hội tụ trong nhà hàng nổi tiếng Sài Gòn này!

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Grilled One Sun Dried Squid With Salt & Chilli - Mực Một Nắng Nướng Muối Ớt

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience