Grilled Stonefish With Salt And Chili - Cá mặt quỷ nướng muối ớt (con – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Stonefish With Salt And Chili - Cá mặt quỷ nướng muối ớt (con 1kg)

Grilled Stonefish With Salt And Chili - Cá mặt quỷ nướng muối ớt (con 1kg)

2,920,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Grilled Stonefish With Salt And Chili - Cá mặt quỷ nướng muối ớt (con 1kg)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience