Grilled Melo Melo With Garlic And Butter - Ốc giác vàng nướng bơ tỏi ( – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Melo Melo With Garlic And Butter - Ốc giác vàng nướng bơ tỏi (con 1kg)

Grilled Melo Melo With Garlic And Butter - Ốc giác vàng nướng bơ tỏi (con 1kg)

830,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Grilled Melo Melo With Garlic And Butter - Ốc giác vàng nướng bơ tỏi (con 1kg)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience