Grilled Long-legged Spiny Lobster With Garlic Butter - Tôm Hùm Đỏ Thiê – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Grilled Long-legged Spiny Lobster With Garlic Butter - Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên Nướng Bơ Tỏi (giá tính theo con 250g)

Grilled Long-legged Spiny Lobster With Garlic Butter - Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên Nướng Bơ Tỏi (giá tính theo con 250g)

688,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Grilled Long-legged Spiny Lobster With Garlic Butter - Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên Nướng Bơ Tỏi (giá tính theo con 250g)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience