Gà Đen Xào bầu - Fried Silkie with gourd – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Stir -fried Silkie with gourd - Gà Đen Xào bầu

825,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Stir -fried Silkie with gourd - Gà Đen Xào bầu
 Stir -fried Silkie with gourd - Gà Đen Xào bầu

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience