Fried Red Spooner Crab With Green Pepper - Cua nữ hoàng cháy tiêu xanh – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Fried Red Spooner Crab With Green Pepper - Cua nữ hoàng cháy tiêu xanh (con 700g)

Fried Red Spooner Crab With Green Pepper - Cua nữ hoàng cháy tiêu xanh (con 700g)

504,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Fried Red Spooner Crab With Green Pepper - Cua nữ hoàng cháy tiêu xanh (con 700g)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience