Fried Giant Mantis Shrimp With Green Pepper - Tôm tít khổng lồ cháy ti – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Fried Giant Mantis Shrimp With Green Pepper - Tôm tít khổng lồ cháy tiêu xanh (con 400g)

Fried Giant Mantis Shrimp With Green Pepper - Tôm tít khổng lồ cháy tiêu xanh (con 400g)

1,212,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Fried Giant Mantis Shrimp With Green Pepper - Tôm tít khổng lồ cháy tiêu xanh (con 400g)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience