Conger Eel Stew With Green Banana And Tofu - Cá chình om chuối đậu (co – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Conger Eel Stew With Green Banana And Tofu - Cá chình om chuối đậu (con 1,5kg)

Conger Eel Stew With Green Banana And Tofu - Cá chình om chuối đậu (con 1,5kg)

1,140,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Conger Eel Stew With Green Banana And Tofu - Cá chình om chuối đậu (con 1,5kg)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience