CHẢ GIÒ CHAY (4 CÁI) – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Vegetarian Deep-fried Spring Rolls (4 Pieces) - Chả Giò Chay (4 Cái)

Vegetarian Deep-fried Spring Rolls (4 Pieces) - Chả Giò Chay (4 Cái)

87,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Vegetarian Deep-fried Spring Rolls (4 Pieces) - Chả Giò Chay (4 Cái)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience