BÒ XÀO BÔNG CẢI – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Stir-fried Beef With Broccoll, Cauliflower, Served With Steamed Rice - Bò Xào Bông Cải

Stir-fried Beef With Broccoll, Cauliflower, Served With Steamed Rice - Bò Xào Bông Cải

197,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Stir-fried Beef With Broccoll, Cauliflower, Served With Steamed Rice - Bò Xào Bông Cải

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience