BÒ CUỘN PHÔ MAI / 4 ROLLS – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Rolled Beef With Cheese - Bò Cuộn Phô Mai / 4 Rolls

Rolled Beef With Cheese - Bò Cuộn Phô Mai / 4 Rolls

226,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Rolled Beef With Cheese - Bò Cuộn Phô Mai / 4 Rolls

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience