Blue Lagoon Mocktail – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Blue Lagoon Mocktail

Blue Lagoon Mocktail

142,000₫

Mô tả

Blue Curacao, Lime juice, Soda, Sugar Syrup, Ice
Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Blue Lagoon Mocktail

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience