VIETNAMESE MINI PANCAKE (BÁNH KHỌT) - A FAMOUS SPECIALTY – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Bánh Khọt - Vietnamese mini pancake

Bánh Khọt - Vietnamese mini pancake

164,000₫

Mô tả

SOUTHERN VIETNAMESE MINI PANCAKE (BÁNH KHỌT) - A FAMOUS SPECIALTY WORTH TRYING ONCE

 

According to those experienced in making “Bánh Khọt”, this type of cake originates from Binh Thuan, Ninh Thuan, and Khanh Hoa provinces. When people migrated to new lands, they brought along this traditional dish from their ancestors, gradually adapting the preparation method and flavors to suit the local ingredients and tastes.

 

1. "Bánh Khọt" - A uniquely named cake

 

When removing the cake from the mold, a flat spoon is used to push the cake up, and this spoon will make contact with the cast-iron mold, creating a "khọt khọt" sound. There is another interpretation of the meaning of this name: in the past, only the poor could afford to make cakes using flour. Therefore, this type of cake was named "khộp" (meaning poor in the ancient language). The word "khộp" later gradually changed to "khọt," and the name "Bánh Khọt" has been preserved to this day.

 

2. A rustic dish that requires delicate processing

 

The main ingredients for making the cake are rice flour and shrimp. The rice flour must be pure without any impurities, ground the night before, and left overnight to prevent the flour from becoming sticky or runny. Then, the flour is mixed with water and coconut milk to enhance its richness. If the batter is too thick, the cake will be thick and hard; if the batter is too runny, the cake will be thin and less crispy.

 

Fresh shrimp is used as the filling for the cake. The shrimp heads are cut off, the shells are removed, the shrimp is thoroughly washed and drained, and then marinated with spices and quickly stir-fried in a pan with scallions and garlic to add fragrance.

 

The process of grilling “Bánh Khọt” requires skillful hands to ensure that the cakes are evenly cooked, crispy, and do not break or burn. Each round and golden cake is garnished with fresh, peeled, vibrant shrimp, which is meaty and incredibly appetizing.

 

3. Enjoying “Bánh Khọt”

 

“Bánh Khọt” attracts tourists with its external appearance and its delicious flavors inside. Food enthusiasts would pick up a piece, place it on a large mustard green leaf, add some perilla leaves, fish mint, aromatic herbs, and thinly shredded papaya, then roll it up and dip it in a bowl of chili fish sauce. The first impression is the cake's crisp and quickly melting texture, followed by the savory shrimp blending with the fragrant scallion oil. Additionally, there is a touch of sourness, and sweetness from the fish sauce, and the refreshing taste of various herbs. All of these elements create an exquisite flavor that will make you finish the entire plate of cakes without even realizing it.

===

남부 반컷 모두가 시도해야 유명한 특산품

 

반컷을 만드는 직업을 가진 선배들에 따르면, 유형의 케이크는 빈투언, 닌투언 칸호아의 반깐에서 파생됩니다. 새로운 땅으로 이주한 사람들은 선조들의 전통 음식을 가지고 왔고, 재료의 출처와 원주민의 입맛에 맞게 만드는 방법과 맛을 차차 바꾸었습니다.

1. "반컷" - 특별한 이름을 가진 일종의 케이크

금형에서 케이크를 꺼낼 평평한 숟가락을 사용하여 케이크를 밀어야 하며 숟가락은 주철 벽에 닿아 "" 소리를 냅니다. 이름의 의미에 대한 다른 설명은 과거에 가난한 사람들이 빵을 만드는 밀가루만 사용할 있었다는 것입니다. 따라서 이러한 유형의 케이크는 "khop" (오래된 단어를 따서 가난함을 의미)으로 명명됩니다. "khop"라는 단어는 나중에 ""으로 읽혔고 반컷이라는 이름은 오늘날까지 보존되고 있습니다.

2. 투박하지만 섬세한 가공이 필요한 요리

케이크를 만드는 주요 재료는 쌀가루와 새우입니다. 쌀가루는 반죽이 흐물흐물해지거나 묽어지는 것을 방지하기 위해 전날 밤에 빻은 순수하고 순수한 것이어야 합니다. 그런 다음 분말을 물과 코코넛 밀크와 혼합하여 지방을 증가시킵니다. 반죽이 두꺼우면 케이크가 두껍고 단단해집니다. 반죽이 너무 느슨하면 케이크가 얇고 바삭해집니다.

 

사람들은 신선한 새우를 사용하여 소를 만듭니다. 새우는 머리를 자르고 껍질을 벗기고 씻고 물기를 다음 향신료로 재운 다음 팬에 양파와 마늘을 넣고 향이 때까지 빠르게 볶습니다.

반컷을 굽는 것은 케이크가 부서지거나 타지 않고 고르게 조리되고 바삭하게 되도록 장인의 숙련된 손이 필요합니다. 각각의 황금색 원형 케이크는 맛있는 신선한 새우로 장식되어 있으며 껍질을 벗기고 분홍색이며 두껍고 맛을 매우 자극합니다.

 

3. 전형적인 남부 반컷 즐기기

반컷은 외관뿐만 아니라 내부의 매력적인 맛으로도 방문객을 매료시킵니다. "식도락가" 케이크를 집어 양배추 잎에 넣고 약간의 들깨, 양상추, 허브, 얇게 파파야를 넣은 다음 돌돌 말아 칠리 소스 그릇에 담급니다. 첫인상은 케이크 반죽의 입에서 살살 녹는 바삭한 맛에 이어 양파기름의 향과 어우러진 새우의 살코기 맛입니다. 약간의 신맛과 액젓의 달콤함, 야채의 신선함을 더해봅니다. 모든 케이크는 언제든지 모든 케이크를 먹을 수있는 훌륭한 맛을 만듭니다.

----

南部虾仁煎饼-著名的特产,食客一定要尝过.

根据制作虾仁煎饼的前辈介绍,这种蛋糕起源于平顺、宁顺、庆贺人民迁徙到新的土地时,带着祖先传统的菜肴,并逐渐改变做法和口味,以适应本地人的风味和当地的食材

1.南部虾仁煎饼” –一种独特名称的蛋糕

将蛋糕在模中取出时, 用扁勺将蛋糕向上推, 勺子与铸铁摸具接触时所发出的滋滋声音。这个名字的含义还有另外一种解释是之前穷人只能用面粉做蛋糕。因此这种蛋糕被叫khộp”( 古语中是的意思).khộp”一词后来逐渐读为“khọt” "bánh khọt"的名字一直保留至今。

2. 一道质朴却要求精致加工的菜肴

主料制作的煎饼是米面粉和虾仁。米面粉必须是纯净的, 前一天晚上磨碎并放置过夜, ,以防止面粉变粘或流淌。然后将米面粉与水和椰奶混合以以增加脂肪。面糊太稠的话,蛋糕会又厚又硬;如果面糊太稀,蛋糕就会很薄,也不那么酥脆。

人们用新鲜的虾仁来做馅料。虾切头、去皮、洗净、沥干,然后用香料腌制,并与洋葱和大蒜一起在锅中快速炒香。

烤蛋糕的时候要求工匠熟练的双手,才能确保饼烤得均匀、酥脆、不碎、不烧焦。每个圆形的金黄色蛋糕上都装饰着新鲜的、去皮的、充满活力的虾,肉质鲜美,令人难以置信的开胃。

3. 享用南部特质的虾仁煎饼

南部虾仁煎饼不仅以其外观吸引游客,而是其馅料内中吸引人的美味.美食爱好者会拿起一块饼,放入一大片白菜叶中,加入一些紫苏叶、鱼薄荷、香草和切碎的木瓜,然后卷起来,蘸上一碗辣椒鱼露。第一印象是蛋糕的酥脆和快速融化的质地,其次是鲜美的虾与香葱油的混合。此外,还带有一丝鱼露的酸甜,以及各种香草的清爽味道。所有这些元素创造出一种精致的味道,让你在不知不觉中吃完整盘蛋糕。

----

BÁNH KHỌT NAM BỘ - ĐẶC SẢN NỔI TIẾNG MÀ AI CŨNG NÊN THỬ MỘT LẦN

Theo những người có thâm niên với nghề làm bánh khọt, loại bánh này có nguồn gốc từ bánh căn Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Người dân di cư vào vùng đất mới đã mang theo món ăn truyền thống của cha ông, rồi dần thay đổi cách làm, hương vị cho phù hợp với nguồn nguyên liệu, phong vị của người bản địa.

1. "Bánh khọt" - một loại bánh với tên gọi đặc biệt
Khi lấy bánh ra khỏi khuôn, cần sử dụng một chiếc muỗng dẹt để đẩy bánh lên, và chiếc muỗng này sẽ tiếp xúc với thành khuôn bằng gang tạo ra âm thanh "khọt khọt". Có một cách lý giải khác về ý nghĩa tên gọi này là khi xưa, những người nghèo chỉ có thể dùng bột để làm bánh ăn. Vì vậy, loại bánh này được đặt tên là "khộp" (nghĩa là nghèo khổ theo từ cổ). Từ "khộp" sau này đã được đọc lệch dần thành "khọt" và tên gọi "bánh khọt" được lưu giữ đến ngày nay.

2. Một món ăn dân dã nhưng đòi hỏi khâu chế biến tinh tế

Nguyên liệu chính để làm bánh gồm bột gạo và tôm. Bột gạo cần phải là loại nguyên chất không pha tạp, được xay từ tối hôm trước và để qua đêm để bột không bị nhão hay chảy. Sau đó, bột được pha với nước và nước cốt dừa để tăng độ béo ngậy. Nếu bột đặc, bánh sẽ dày và cứng; nếu bột quá lỏng sẽ khiến bánh mỏng và kém giòn.

Người ta sử dụng tôm tươi làm phần nhân bánh. Tôm đem cắt đầu, bỏ vỏ, rửa sạch, để ráo nước rồi ướp gia vị và xào nhanh trên chảo với hành, tỏi cho thơm.

Việc nướng bánh khọt đòi hỏi sự khéo léo từ đôi tay của người thợ để đảm bảo bánh được chín đều, giòn tan mà không bị vỡ hay cháy. Mỗi chiếc bánh tròn vàng ruộm được trang trí với một con tôm tươi ngon, bóc sạch vỏ, hồng hào, dày thịt và cực kì kích thích vị giác.

3. Thưởng thức món bánh khọt đặc trưng Nam Bộ

Bánh khọt không chỉ thu hút du khách bởi hình thức bên ngoài mà còn bởi hương vị hấp dẫn bên trong. Những tín đồ "sành ăn" sẽ gắp một chiếc bánh, cho vào lá cải bẹ bản to, thêm ít tía tô, diếp cá, rau thơm, đu đủ thái sợi rồi cuộn lại và chấm vào chén mắm ớt. Ấn tượng đầu tiên là vị giòn rụm tan nhanh trong miệng của bột bánh, sau đó là vị bùi của tôm hòa quyện với hương thơm của mỡ hành. Thêm vào đó là chút chua, ngọt của nước mắm và sự thanh mát của các loại rau. Tất cả tạo nên hương vị tuyệt vời khiến bạn có thể ăn hết đĩa bánh lúc nào không hay.

 

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Bánh Khọt - Vietnamese mini pancake

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience