Bạch Tuộc Hấp Gừng (Giá tính theo 100 gram) – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Steamed Octopus With Ginger - Bạch Tuộc Hấp Gừng (Giá tính theo phần 300 gram)

Steamed Octopus With Ginger - Bạch Tuộc Hấp Gừng (Giá tính theo phần 300 gram)

360,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Steamed Octopus With Ginger - Bạch Tuộc Hấp Gừng (Giá tính theo phần 300 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience