Spirit – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Spirit

 Bacardi

Bacardi

94,000₫
 Bailey

Bailey

87,000₫
 Black Label

Black Label

98,000₫
 Captain Morgan

Captain Morgan

94,000₫
 Gordon's Gin

Gordon's Gin

94,000₫
 Jack Daniel's

Jack Daniel's

94,000₫
 Jagermeister

Jagermeister

98,000₫
 Jameson

Jameson

94,000₫
 Jim beam

Jim beam

94,000₫
 Local Vodka

Local Vodka

72,000₫
 Red Label

Red Label

98,000₫
 Ricard

Ricard

94,000₫
 Smirnoff Vodka

Smirnoff Vodka

94,000₫
 Tequila Jose Cuervo

Tequila Jose Cuervo

87,000₫

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience